Meer Geestelijke Zorg

dromen
barsten
woorden
passie


Liefde

Dat is een woord waar we onze meest 'hemelse' ideeën en onze meest aardse verlangens bij voorstellen en alles wat daar tussenin zit. In het boek 'Liefde voor gevorderden' van Richard David Precht probeert hij al die voorstellingen bij het woord liefde te ontrafelen. Hij begint bij de enorme populaire literatuur over de liefde en de evolutionair biologische en psychologische verklaringen voor het bestaan van de liefde om uiteindelijk te concluderen dat de (tweeslachtelijke) liefde helemaal niet noodzakelijk was voor de biologische of psychologische overleving van de volwassen mens, alleen voor de overleving van het kind was liefde noodzaak. "De liefde tussen man en vrouw is meer dan de som van de delen. Ze is een zelfstandige grootheid zonder biologisch eenduidige functie, een ornamentale spandrel (een biologische eigenschap, vaardigheid of kenmerk dat niet levensnoodzakelijk is) van adembenemende schoonheid en complexiteit." (p151)

Laatst gewijzigd: 20-Mar-2011