Meer Geestelijke Zorg

dromen
barsten
woorden
passie


Doen

Geen woorden maar daden is het Rotterdamse motto. De daad hoort bij het woord gevoegd te worden en zo ook hier. Wat je zegt moet je doen, beloofd is beloofd. Wat is er moeilijk aan? Je kunt toch van te voren bedenken alleen dat te zeggen waartoe je ook werkelijk in staat bent? Vaak willen we doen naar wat we gezegd hebben, maar eigenlijk is het belangrijk het om te keren en te zeggen naar wat we kunnen doen.

Hoe weet je dan wat je kan doen en dus wat je kan zeggen? Reflectie en aldoende leren zijn daartoe de gereedschappen. Waarom doe je niet wat je gezegd hebt? Waarom doe je andere dingen dan je wilt? Het is een eeuwenoud probleem. Paulus zei in een brief ooit dat wanneer hij het goede wilde doen hij het kwade deed, dus precies het tegenovergestelde. We bevinden ons dus in goed gezelschap wanneer we datzelfde in ons leven ontdekken.

Daarmee is de kous echter nog niet af, we zoeken toch onze woorden en daden te integreren en met elkaar in overeenstemming te brengen. We kunnen toch niet steeds een kloof blijven ervaren? We willen toch zeggen en doen (expressie) wat we zijn? Wie zijn we dan eigenlijk en hoe verwoorden en verdaden we dat?

Naar boven

Laatst gewijzigd: 25-Sep-2011