Meer Geestelijke Zorg

dromen
barsten
woorden
passie


Barsten

Situaties worden als een crisis ervaren wanneer die plotseling of steeds meer een belemmering vormen voor wat je voor ogen hebt: je doelen in je leven, je passie, je dromen. Omdat passies en dromen per persoon verschillen, worden verschillende situaties door verschillende mensen heel verschillend ervaren en beoordeeld.

Als een crisis zich voordoet is onze eerste reactie om de omstandigheden te veranderen zodat onze dromen overeind blijven. Steeds vaker is dat ook mogelijk. Met allerlei hulpmiddelen kunnen handicaps overwonnen worden zodat het leven door kan gaan zoals het ging. Maar wat wanneer de droom echt in duigen is gevallen of onbereikbaar blijkt, de barst een kloof wordt?

Wanneer de situatie onveranderlijk is, en het vasthouden aan je dromen onmogelijk is geworden, is het mogelijk om in doelen, waarden en onze eigen identiteit veranderingen aan te brengen. Niemand begint daar vanzelfsprekend en zonder tegenzin aan, want dergelijke fundamentele wijzigingen zijn een enorme klus. het betekent afbraak, sloop, herbouw en nieuwbouw van ideeën, verwachtingen, geloof en zekerheden. Alles komt op losse schroeven te staan. Hoe zet je dat weer vast zodat je verder kunt? Vaak kun je wel wat hulp gebruiken bij een dergelijk transformatie proces.

Wanneer in het verleden crises niet hebben geleid tot aanpassingen in dromen, kan het leven een tweestrijd worden. Er ontstaat een kloof tussen de realiteit en je droom, een barst. Barsten zorgen voor een gevoel van gebroken te zijn, onze idealen zijn onbereikbaar geworden, teleurstelling, verdriet, woede en pijn gaan daarmee gepaard. Wanneer we dan niet aan de klus van transformatie beginnen en we ook niet steeds geconfronteerd willen worden met de pijnlijke gevoelens die de barst veroorzaakt zetten we hekken en vallen om de barst heen. Bescherming betekent afscherming en een dubbelleven licht op de loer. Iedereen die te dichtbij komt wordt afgeweerd.

Naar boven

Laatst gewijzigd: 20-Mar-2011